Tuyển tập 62 đề thi thử Tốt nghiệp THPT quốc gia các môn 2022

Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT quốc gia 2022, Greenwich Việt Nam chia sẻ với bạn tuyển tập 62 đề thi thử Tốt nghiệp THPT quốc gia các môn

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Toán

 1. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Toán Số 1
 2. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Toán số 2
 3. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Toán số 3
 4. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Toán số 4
 5. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Toán số 5
 6. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Toán số 6

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Văn

 1. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Văn số 1
 2. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Văn số 2
 3. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Văn số 3
 4. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Văn số 4
 5. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Văn số 5
 6. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Văn số 6
 7. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Văn số 7

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Anh

 1. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Anh số 1
 2. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Anh số 2
 3. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Anh số 3
 4. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Anh số 4
 5. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Anh số 5
 6. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Anh số 6
 7. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Anh số 7

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Lý

 1. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Lý số 1
 2. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Lý số 2
 3. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Lý số 3
 4. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Lý số 4
 5. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Lý số 5
 6. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Lý số 6
 7. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Lý số 7

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Hóa

 1. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Hóa số 1
 2. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Hóa số 2
 3. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Hóa số 3
 4. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Hóa số 4
 5. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Hóa số 5
 6. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Hóa số 6
 7. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Hóa số 7

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sinh

 1. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sinh số 1
 2. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sinh số 2
 3. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sinh số 3
 4. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sinh số 4
 5. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sinh số 5
 6. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sinh số 6
 7. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sinh số 7

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sử

 1. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sử số 1
 2. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sử số 2
 3. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sử số 3
 4. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sử số 4
 5. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sử số 5
 6. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Sử số 6

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Địa Lý

 1. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Địa Lý số 1
 2. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Địa Lý số 2
 3. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Địa Lý số 3
 4. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Địa Lý số 4
 5. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Địa Lý số 5
 6. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Địa Lý số 6
 7. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn Địa Lý số 7 

Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn GDCD

 1. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn GDCD số 1
 2. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn GDCD số 2
 3. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn GDCD số 3
 4. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn GDCD số 4
 5. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn GDCD số 5
 6. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn GDCD số 6
 7. Đề thi thử Tốt nghiệp THPT 2022 Môn GDCD số 7

Năm 2022 Greenwich Việt Nam tuyển thẳng thông qua các hình thức xét tuyển sau:

1. Kết quả học bạ THPTThí sinh thỏa mãn 01 trong 02 điều kiện sau:

 • Điểm trung bình cả năm lớp 11; hoặc học kỳ I lớp 12; hoặc cả năm lớp 12 từ 7.0 trở lên.
 • Điểm trung bình cả năm lớp 11; hoặc học kỳ I lớp 12; hoặc cả năm lớp 12 của một trong ba môn Toán, Tiếng Anh, Tin học từ 7.5 trở lên.

2. Kết quả thi tốt nghiệp THPTĐiểm trúng tuyển dự kiến công bố sau khi có kết quả kỳ thi.

 • Xét tuyển kết quả tốt nghiệp THPT tổ hợp 3 môn thuộc các khối A, B, C, D, H, V (theo tổ hợp môn từng khối được Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định, không nhân hệ số).

3. Kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP HCM. Cụ thể:

 • Điểm thi từ 650/1200 với kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM

4. Chương trình học tại nước ngoài và Chương trình quốc tế: Thí sinh thỏa mãn 01 trong các điều kiện:

 • Chứng chỉ Tú tài nâng cao A level của Cambridge
 • Bằng tú tài Quốc tế IB
 • Tốt nghiệp THPT và có điểm SAT 1 còn thời hạn từ 800 điểm trở lên
 • Bằng tốt nghiệp THPT ở các nước khác

5. Chương trình đại học tại Việt Nam và ở nước ngoài:

 • Thí sinh là sinh viên các trường đại học tại Việt Nam hoặc nước ngoài nằm trong các bảng xếp hạng trường đại học quốc tế uy tín.

Các trường hợp đặc biệt sẽ được tổ chức đánh giá riêng bởi hội đồng tuyển sinh.

Bước sang năm thứ 13 trong việc đào tạo chương trình đại học chuẩn Vương Quốc Anh, Greenwich Việt Nam đổi mới chương trình học toàn diện sang chương trình 3+0 chuyên ngành nâng cao từ Đại học Greenwich, Vương Quốc Anh, và đưa vào hoạt động 1 số cơ sở mới.

Các chuyên ngành đào tạo:

ĐĂNG KÝ NGAY