[HCM] Thông báo tạm ngưng đến trường học tập trung.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và chỉ đạo của Thành phố về phòng chống dịch Covid-19.
Theo công văn số 1415/UBND-VX Về tạm ngưng các hoạt động dạy – học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đại học Greenwich tại Việt Nam thông báo:
Chi tiết thông báo việc tạm ngưng học tập trung tại Nhà trường
Sinh viên sẽ tạm ngưng đến trường học tập trung từ ngày 10/05/2021 để đảm bảo về phòng, chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới.
Các bạn luôn check email để đảm bảo hoàn thành quá trình học tập của mình.
Trong thời gian học tập tại nhà, Nhà trường yêu cầu các bạn giữ sức khoẻ và thực hiện đúng theo yêu cầu 5K của Bộ Y Tế.