[Toàn quốc] Công bố danh sách thí sinh thắng cuộc tuần 2 GCC V2.2

Kết thúc 2 tuần thi đấu gay cấn và không kém phần thú vị, BTC cuộc thi GCC V2.2 đã tìm ra danh sách các thí sinh đạt giải nhất tuần & ngày ở các cơ sở. Đồng thời tìm ra những thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung kết đầu tháng 10 tới đây. Xin chúc mừng sự nỗ lực của tất các thí sinh đã tham gia cuộc thi.

Cơ sở Hà Nội

Kết qủa

Thí sinh MSSV

Điểm số

Tuần 2 Nguyễn Doanh Thái GCH200658 2425.25
Ngày 4 Hà Thế Trung

 

GCH200443

 

1396.04

 

Ngày 5 Hà Thế Trung

 

GCH200443

 

531.00

 

Ngày 6 Bùi Quang Huy

 

GCH18232

 

335.75

 

Ngày 7 x x x
Ngày 8 Bùi Quang Huy

 

GCH18232

 

390.00

 

Ngày 9 Nguyễn Doanh Thái

 

GCH200658

 

181.91

 

Ngày 10 x x x

Cơ sở Đà Nẵng

Kết qủa Thí sinh MSSV Điểm số
Tuần 2 Nguyễn Thanh Hậu

 

GCD201481

 

587.65
Ngày 4 Nguyễn Thanh Hậu

 

GCD201481

 

172.34

 

Ngày 5 Nguyễn Kỳ Dương Trường

 

GCD191072

 

220.00

 

Ngày 6 Bùi Thị Minh Nguyệt

 

GCD191144

 

25.00

 

Ngày 7 Bùi Thị Minh Nguyệt

 

GCD191144

 

206.25

 

Ngày 8 Bùi Thị Minh Nguyệt

 

GCD191144

 

20.00

 

Ngày 9 Lê Ngọc Tấn Toàn

 

GCD191338

 

118.14

 

Ngày 10 Lê Ngọc Tấn Toàn

 

GCD191338

 

336.19

 

 

Cơ sở TP HCM

Kết qủa Thí sinh MSSV Điểm số
Tuần 2 Nguyễn Hoàng Duy

 

GCS190039

 

3625
Ngày 4 Trần Trung Tiến

 

GCS200400

 

694

 

Ngày 5 Trần Trung Tiến GCS200400 200
Ngày 6 Võ Bì Thành Phước

 

GCS200547

 

2868.72

 

Ngày 7 Lê Quang Trung

 

TCS19033

 

1449.45

 

Ngày 8 Trần Trung Tiến

 

GCS200400

 

735

 

Ngày 9 Trần Trung Tiến

 

GCS200400 525

 

Ngày 10 Nguyễn Hoàng Duy

 

GCS190039

 

3625

 

 

Cơ sở Cần Thơ

Kết qủa

Thí sinh MSSV

Điểm số

Tuần 2 Lê Chí Luân

 

GCC19023

 

1524,75

 

Ngày 4 Nguyễn Thị Hồng Tú

 

GCC19001

 

415

 

Ngày 5 Nguyễn Vĩ Khang

 

GCC19118

 

92,04

 

Ngày 6 Lê Chí Luân GCC19023

 

105
Ngày 7 Nguyễn Thị Hồng Tú

 

GCC19001

 

160
Ngày 8 Nguyễn Vĩ Khang

 

GCC19118

 

341.17

 

Ngày 9 Dương Khánh Ngọc

 

GCC19167

 

468.67

 

Ngày 10 Lê Chí Luân

 

GCC19023

 

1419,75