Thông báo về thời hạn đóng đăng ký diễn giả Educamp 2019

Sau 25 ngày mở đăng ký, FPT Educamp 2019 đã nhận được gần 50 đăng ký từ diễn giả người FPT Edu các miền và hơn 200 đăng ký tham dự sự kiện. BTC sẽ tiếp tục nhận đăng ký diễn giả tới 24h00 ngày 20/11/2019.

Thể theo nguyện vọng của người FPT Edu các miền, BTC sẽ tiếp tục gia hạn nhận đăng ký diễn giả FPT Educamp 2019 tới 24h00 ngày 20/11/2019, để tạo điều kiện cho người FPT Edu có thể tham gia Educamp lần này với chủ đề “Chuyển đổi số trong Giáo dục”.

Vậy là chỉ còn chưa đầy 48h nữa, BTC sẽ đóng form đăng ký diễn giả FPT Educamp. Ngay hôm nay, các anh chị người FPT Edu có nguyện vọng tham gia sự kiện với vai trò diễn giả có thể đăng ký ngay tại link: http://bit.ly/fpteducamp2019. Tới thời hạn, BTC sẽ đóng form đăng ký diễn giả để có thể tổ chức, sắp xếp các chủ đề và chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện.

thời hạn đóng đăng ký diễn giả Educamp 2019

Mọi thắc mắc liên quan tới sự kiện, các anh chị vui lòng liên hệ BTC:

Keynote và Diễn giả vui lòng liên hệ:
Chị Hồ Thị Thảo Nguyên
Email: [email protected]
Người tham dự vui lòng liên hệ:
Chị Phạm Khánh Huyền
Email: [email protected]