Tập đoàn FPT

FPT tham gia hỗ trợ phát triển nguồn lực công nghệ ô tô cho AGL

FPT tham gia hỗ trợ phát triển nguồn lực công nghệ ô tô cho AGL

Vừa qua, FPT đã tham gia dự án về hệ điều hành mã nguồn mở Automotive Grade Linux (AGL) dành cho xe hơi thuộc Linux Foundation, đánh dấu giai đoạn quan trọng trong phát triển công nghệ ô tô... Xem chi tiết