Yêu một người làm nghề sự kiện…

Tag

Yêu một người làm nghề sự kiện…

Có khi người ấy chôn chân ở góc văn phòng, vò đầu bứt tai, căng não cho đủ thứ idea, proposal này nọ. Có khi lại thấy người ấy “cắm...
Read More