trượt oan

Tag

Những lưu ý quan trọng để tránh “trượt oan” khi làm hồ sơ xét tuyển đại học

Khi làm hồ sơ xét tuyển đại học, thí sinh phải khai thông tin trung thực, chính xác, tìm hiểu kỹ những ngành học, trường đại học trước khi đăng...
Read More