Tiết lộ các loại trang phục cho Hành trình 07 ngày trải nghiệm

Tag

Tiết lộ các loại trang phục cho Hành trình 07 ngày trải nghiệm

Hành trình 7 ngày trải nghiệm sẽ được diễn ra từ ngày 01.05 đến 06.05.2017 tại thành phố ngàn hoa Đà Lạt, cùng 45 sinh viên thuộc khối Khối Đào...
Read More