Tân sinh viên chạy đua trong Teambuilding

Tag

Tân sinh viên chạy đua trong Teambuilding

Đã trở thành truyền thống của FAI mỗi mùa Khai giảng, các Tân sinh viên Khóa V – đợt 2 thuộc Khối Liên kết Quốc tế lại có một buổi...
Read More