Tân khoa Đại học Greenwich rạng rỡ trong Lễ tốt nghiệp

Tag

Tân khoa Đại học Greenwich rạng rỡ trong Lễ tốt nghiệp

Vui mừng, tự hào, bối rối, nghẹn ngào là những cảm xúc trên gương mặt của các tân cử nhân trong Lễ tốt nghiệp Đại học Greenwich​ tại Tp HCM...
Read More