Sinh viên Khoa Quốc tế học hỏi kĩ năng nâng cao năng lực cạnh tranh cho bản thân

Tag

Sinh viên Khoa Quốc tế học hỏi kĩ năng nâng cao năng lực cạnh tranh cho bản thân

Ngày 29/6 vừa qua, gần 50 sinh viên Khoa Quốc tế - Đại học FPT đã có buổi tham quan doanh nghiệp tại công ty Bất động sản An Cư...
Read More