Sinh viên Greenwich hiện thực hóa ý tưởng mạng xã hội độc đáo

Tag

Sinh viên Greenwich hiện thực hóa ý tưởng mạng xã hội độc đáo

Nguyễn Văn Ái – sinh viên khóa 2 ngành CNTT Đại học Greenwich đã hiện thực hóa ý tưởng của mình bằng sản phẩm Gsite trong lễ bảo vệ đồ...
Read More