Sinh viên FPT Greenwich với cơ hội đi 5 nước trên du thuyền 5 sao

Tag

Sinh viên Greenwich với cơ hội đi 5 nước trên du thuyền 5 sao

Thời điểm này, cơ hội để tham gia chuyến tàu Thanh niên Đông Nam Á & Nhật Bản (SSEAYP- Ship of SouthEast Asia and Japanese Youth Program) đang được quan...
Read More