Sinh viên được biểu dương trang trọng trong học kỳ Summer 2017

Tag

Sinh viên được biểu dương trang trọng trong học kỳ Summer 2017

Vừa qua vào lúc 18h00 ngày 25.10.2017, tại Campus 142 Phạm Phú Thứ, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh sinh viên Đại học Greenwich đã được nhà trường tổ chức...
Read More