“Mùa hè xanh 2016” của sinh viên Khối Liên kết Quốc tế chính thức khởi động

Tag

“Mùa hè xanh 2016” của sinh viên Khối Liên kết Quốc tế chính thức khởi động

Từ ngày 24-28/8, khoảng 50 sinh viên Khối Liên kết Quốc tế (FAI) tham gia chương trình tình nguyện mang tên “Mùa hè xanh 2016” tại 2 xã Giáp Đắt...
Read More