“Leadership In Action” giúp tôi hiểu và yêu hơn những người xung quanh

Tag

“Leadership In Action” giúp tôi hiểu và yêu hơn những người xung quanh

Khi biết tin về khóa học “Leadership In Action – Thử thách Khả năng Lãnh đạo”, tôi đã từng đắn đo khi quyết định tham dự, đã có những suy...
Read More