“Không nên nghĩ làm Chủ nhiệm CLB là rảnh rỗi”

Tag

“Không nên nghĩ làm Chủ nhiệm CLB là rảnh rỗi”

Đó là chia sẻ rất hóm hỉnh Nguyễn Duy Sơn, sinh viên khóa 4 ngành Quản trị Kinh doanh – Đại học Greenwich. Hiện Sơn đang là chủ nhiệm CLB...
Read More