Khai giảng đợt 1 khoá 5 chương trình cử nhân quốc tế FPT Greenwich

Tag

Khai giảng đợt 1 khoá 5 chương trình cử nhân quốc tế Greenwich

Ngày 15/7 tới đây, Khối liên kết Quốc tế (FAI) sẽ tổ chức lễ khai giảng “Chương trình Cử nhân Quốc tế Greenwich” (F2G) khoá 5 tại Hà Nội và...
Read More