Hồi hộp Lễ tôn vinh sinh viên kỳ Spring 2016 tại FPT Greenwich

Tag

Hồi hộp Lễ tôn vinh sinh viên kỳ Spring 2016 tại Greenwich

Vào ngày 08.07.2016, Greenwich sẽ tổ chức Lễ Tôn vinh Sinh Viên học kỳ Spring 2016 tại lầu 5, cơ sở Phạm Phú Thứ, Quận 6. Đây là buổi lễ...
Read More