“Học những gì bạn muốn

Tag

“Học những gì bạn muốn, không phải những gì người khác muốn bạn học”

Đó là chia sẻ thú vị của bạn Tạ Thành Đạt - Chủ nhiệm CLB Kỹ năng - Đại học Greenwich. Dù mới thành lập chưa lâu nhưng CLB Kỹ...
Read More