[HN] Cuộc thi viết thư “Người thầy tôi yêu”: Bài dự thi số 4 – Gửi cô!

Tag

[HN] Cuộc thi viết thư “Người thầy tôi yêu”: Bài dự thi số 4 – Gửi cô!

Em ngưỡng mộ sự tự do của cô, theo cả nghĩa đen lần nghe bóng, cô ạ. Ở cái tuổi mà người ta hay nói vui là tuổi “băm”, cô...
Read More