Hành trình 07 ngày trải nghiệm: Đà Lạt – Sức trẻ sẻ chia

Tag

Hành trình 07 ngày trải nghiệm: Đà Lạt – Sức trẻ sẻ chia, trưởng thành và trải nghiệm

Nhằm phát triển các kỹ năng sống, tinh thần tự lập và trải nghiệm các đặc trưng nghề nghiệp trên khắp đất nước, Đại học Greenwich tổ chức chương trình...
Read More