Halloween Campus 142 Phạm Phú Thứ: hứa hẹn những bí ấn thú vị

Tag

Halloween Campus 142 Phạm Phú Thứ: hứa hẹn những bí ấn thú vị

Trong không khí Halloween đang tràn ngập tại các cơ sở của khối giáo dục FPT, tại Campus 142 Phạm Phú Thứ, Tp. HCM các sinh viên Đại học Greenwich...
Read More