Gặp gỡ chàng leader của CLB Event đạt giải sinh viên nhất kỳ Summer 2017

Tag

Gặp gỡ chàng leader của CLB Event đạt giải sinh viên nhất kỳ Summer 2017

“Đặt mục tiêu cho bản thân và cố gắng không ngừng đề thực hiện mục tiêu đó.” Đây chính là bí quyết để đạt được thành công của Nguyễn Minh...
Read More