FPT Công bố Trailer giới thiệu ” Ngày Công Nghệ ”

Tag

FPT Công bố Trailer giới thiệu ” Ngày Công Nghệ ”

Trong clip dài hơn 2 phút, Ban Công nghệ FPT đã giới thiệu về xu hướng và tiềm năng phát triển của các công nghệ Social/Security, Mobile, Analytics/Big Data, Cloud...
Read More