doanh nghiệp

Tag

Doanh nghiệp nói gì về chất lượng sinh viên Greenwich Việt Nam?

Theo kết quả khảo sát của Greenwich Việt Nam năm 2022, 98% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Với tỷ lệ cao như vậy, chất lượng...
Read More

Sinh viên Greenwich Việt Nam làm đồ án tốt nghiệp cùng doanh nghiệp

Dựa trên những trải nghiệm thực tiễn khi đi thực tập tại doanh nghiệp, sinh viên Greenwich Việt Nam đã hoàn thiện đồ án tốt nghiệp của mình, góp phần...
Read More