Để không “lạc hậu” với cách mạng công nghiệp 4.0

Tag

Để không “lạc hậu” với cách mạng công nghiệp 4.0

Vừa qua, tại campus 142 Phạm Phú Thứ, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh, hội thảo “Cách mạng công nghiệp 4.0 – Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên IT”...
Read More