cứ trải nghiệm

Tag

Workshop “Tuyển dụng & Quản trị nhân sự”: cứ lựa chọn, cứ trải nghiệm, cứ thất bại nhưng sẽ có thành công!

Vào lúc 14h30 ngày 27/09/2017, tại Hội trường lầu 5, 142 Phạm Phú Thứ, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi hội thảo “Tuyển dụng và quản...
Read More