CLB Vovinam FAI hoàn thành kì thi thăng đai

Tag

CLB Vovinam FAI hoàn thành kì thi thăng đai

Trong kì thi lần này có 6 võ sinh (Hoàng Thị Thu Hà, Trần Tuấn Anh, Vũ Châu Hà, Nguyễn Tiến Minh Quân, Phan Huy Hoàng, Nguyễn Đức Thành) thi...
Read More