CHUYẾN THAM QUAN LÝ THÚ CỦA SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tag

CHUYẾN THAM QUAN LÝ THÚ CỦA SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Vừa qua, ngày 15/03/2017 hơn 40 sinh viên Đại học Greenwich đã có mặt tại Công ty Cổ phần Fujinet Systems trong chuyến tham quan doanh nghiệp thường xuyên của...
Read More