Chỉ một từ thôi: “VUI”!

Tag

Chỉ một từ thôi: “VUI”!

Đó là chia sẻ của Nguyễn Công Tuấn Anh – Tân sinh viên Khóa V – đợt 2 thuộc Khối Liên kết Quốc tế sau buổi teambuilding diễn ra tại...
Read More