Chân dung 4 sinh viên xuất sắc “đoạt cúp” kỳ Fall 2016

Tag

Chân dung 4 sinh viên xuất sắc “đoạt cúp” kỳ Fall 2016

Tối ngày 22/03/2017, tại Hội trường Lầu 5 cơ sở 142 Phạm Phú Thứ, Quận 6, Đại học Greenwich đã vinh dự tổ chức buổi lễ Tôn Vinh Sinh Viên...
Read More