Brunei: Từ xa lạ đến thân thương

Tag

Brunei: Từ xa lạ đến thân thương

Trước khi đến với Brunei tôi chỉ biết rằng đây là một quốc gia hồi giáo phát triển, với mức thu nhập bình quân đầu người rất cao. Đặc biệt,...
Read More