Bất ngờ với những biến hóa cực “trất’s” của sinh viên Đại học Greenwich

Tag

Bất ngờ với những biến hóa cực “trất’s” của sinh viên Đại học Greenwich

Vừa qua, ngày 30/10/2017 tại hội trường Lầu 5, Campus 142 Phạm Phú Thứ, tiệc Halloween 2017 của sinh viên Đại học Greenwich cơ sở Tp.Hồ Chí Minh đã diễn...
Read More