5 trải nghiệm độc đáo chỉ có tại ‘Campus Phạm Phú Thứ’

Tag

5 trải nghiệm độc đáo chỉ có tại ‘Campus Phạm Phú Thứ’

Vào giữa tháng 4, Greenwich thuộc Khối liên kết quốc tế FPT đã chuyển đến ngôi nhà mới tọa lạc giữa khu “China Town”, số 144 – 146 Phạm Phú...
Read More