12 võ sinh Vovinam FAID Hà Nội sẵn sàng cho kì thi thăng đai

Tag

12 võ sinh Vovinam FAID Hà Nội sẵn sàng cho kì thi thăng đai

Nhằm kiểm tra, đánh giá trình độ chuyên môn của các võ sinh sau thời gian luyện tập tại câu lạc bộ, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào...
Read More