Sinh viên Greenwich Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, TP. HCM lần đầu đứng chung sân khấu diễn thuyết quốc tế hơn 40 triệu người theo dõi

Sinh viên Greenwich Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, TP. HCM lần đầu đứng chung sân khấu diễn thuyết quốc tế hơn 40 triệu người theo dõi

Trong tháng 3, lần đầu tiên các sinh viên Greenwich đam mê diễn thuyết truyền cảm hứng tại cả 4 cơ sở Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng và TP.HCM...
Read More