2k5 chỉ mất 3 năm học đại học nếu đạt điều kiện này

2k5 chỉ mất 3 năm học đại học nếu đạt điều kiện này

Với xu hướng quốc tế hóa như hiện nay, ngoại ngữ trở thành một trong những yếu tố quan trọng khi xét tuyển đại học. Hàng loạt trường cao đẳng,...
Read More

Lý do gì giúp 98% sinh viên Greenwich Việt Nam có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp?

Với phương pháp giáo dục độc quyền từ Greenwich Việt Nam, năm 2023, tỉ lệ sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp chiếm tới 98%. Con số...
Read More