Danh sách Sự kiện

22Th5

[CT] Lion Cup 2022

7:30 sáng - 9:00 chiềuCanTho Campus
17Th5

[ĐN] Field trip 2021: TP. Hồ Chí Minh – Đà Lạt

12:00 sáng - 11:59 chiềuDanang Campus
14Th5

[HN] Workshop “Personal Branding And Networking”

10:00 sáng - 11:30 chiềuHanoi Campus
12Th5
10Th5
08Th5

 [CT] Speed Up cùng thủ lĩnh

8:00 sáng - 5:00 chiềuCanTho Campus
07Th5
1 2 3 32