Sự kiện

[HCM] CHƯƠNG TRÌNH

[HCM] CHƯƠNG TRÌNH "SÁCH & CAFE"

12/04/2018 | 07:00

142 Phạm Phú Thứ, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

07:00

12

04,2018

TALK SHOW - BRANDING LIKE A PRO

TALK SHOW - BRANDING LIKE A PRO

23/03/2018 | 14:00

Số 8 Tôn Thất Thuyết, Hà Hội

14:00

23

03,2018

Tuần lễ văn hóa Anh quốc 2018

Tuần lễ văn hóa Anh quốc 2018

16/03/2018 | 07:00

142 Phạm Phú Thứ, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

07:00

16

03,2018

[HCM] TẾT DÂN GIAN 2018 -

[HCM] TẾT DÂN GIAN 2018 - "TẾT SÀI GÒN!"

02/02/2018 | 07:00

142 Phạm Phú Thứ, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

Lầu 5

07:00

02

02,2018

LỄ KÝ KẾT - ĐỒNG HÀNH NGHỀ NGHIỆP CÙNG SINH VIÊN ĐH GREENWICH (VIỆT NAM)

LỄ KÝ KẾT - ĐỒNG HÀNH NGHỀ NGHIỆP CÙNG SINH VIÊN ĐH GREENWICH (VIỆT NAM)

27/01/2018 | 07:00

Victory Hotel - 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3

07:00

27

01,2018