Sự kiện

[HCM] WORKSHOP

[HCM] WORKSHOP "Qui trình tổ chức event, truyền thông và marketing hiệu quả từ Square Group"

17/05/2018 | 07:00

142 Phạm Phú Thứ, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

07:00

17

05,2018

[HCM] WORKSHOP

[HCM] WORKSHOP "KỸ NĂNG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC & GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ"

15/05/2018 | 07:00

142 Phạm Phú Thứ, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

07:00

15

05,2018

[HCM] CHƯƠNG TRÌNH BREAK TIME: FUNNY TOUR

[HCM] CHƯƠNG TRÌNH BREAK TIME: FUNNY TOUR

01/01/1970 | 07:00

Các lớp học

07:00

01

01,1970

[HCM] CHƯƠNG TRÌNH

[HCM] CHƯƠNG TRÌNH "SÁCH & CAFE"

12/04/2018 | 07:00

142 Phạm Phú Thứ, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

07:00

12

04,2018

TALK SHOW - BRANDING LIKE A PRO

TALK SHOW - BRANDING LIKE A PRO

23/03/2018 | 14:00

Số 8 Tôn Thất Thuyết, Hà Hội

14:00

23

03,2018