Sự kiện

FPT Software ký thỏa thuận hợp tác với ĐH Thủy lợi

FPT Software ký thỏa thuận hợp tác với ĐH Thủy lợi

10/02/2016 | 15:16

Khu Giáo dục và Đào tạo - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Km29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

15:16

10

02,2016

FPT Software ký thỏa thuận hợp tác với ĐH Thủy lợi

FPT Software ký thỏa thuận hợp tác với ĐH Thủy lợi

10/02/2016 | 15:16

Khu Giáo dục và Đào tạo - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Km29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

15:16

10

02,2016

Đại học FPT rộn ràng tổ chức Lễ tôn vinh học kỳ Summer 2015

Đại học FPT rộn ràng tổ chức Lễ tôn vinh học kỳ Summer 2015

11/03/2015 | 18:30

Khu Giáo dục và Đào tạo - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Km29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

18:30

11

03,2015

Đại học FPT rộn ràng tổ chức Lễ tôn vinh học kỳ Summer 2015

Đại học FPT rộn ràng tổ chức Lễ tôn vinh học kỳ Summer 2015

11/03/2015 | 18:30

Khu Giáo dục và Đào tạo - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Km29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

18:30

11

03,2015