Sự kiện

Sinh viên FAID Hà Nội chung sức gây quỹ “Mùa đông ấm”

Sinh viên FAID Hà Nội chung sức gây quỹ “Mùa đông ấm”

28/01/2016 | 07:30

Trường đại học FPT Hồ Chí Minh

590 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, HCM

07:30

28

01,2016

FAID Hà Nội tôn vinh các Câu lạc bộ xuất sắc

FAID Hà Nội tôn vinh các Câu lạc bộ xuất sắc

11/02/2016 | 20:09

Khu Giáo dục và Đào tạo - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Phòng B9.1, Tòa nhà Detech, Số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Hà Nội.

20:09

11

02,2016

FAID Hà Nội tôn vinh các Câu lạc bộ xuất sắc

FAID Hà Nội tôn vinh các Câu lạc bộ xuất sắc

11/02/2016 | 20:09

Khu Giáo dục và Đào tạo - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Phòng B9.1, Tòa nhà Detech, Số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Hà Nội.

20:09

11

02,2016

FPT Software ký thỏa thuận hợp tác với ĐH Thủy lợi

FPT Software ký thỏa thuận hợp tác với ĐH Thủy lợi

10/02/2016 | 15:16

Khu Giáo dục và Đào tạo - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Km29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

15:16

10

02,2016

FPT Software ký thỏa thuận hợp tác với ĐH Thủy lợi

FPT Software ký thỏa thuận hợp tác với ĐH Thủy lợi

10/02/2016 | 15:16

Khu Giáo dục và Đào tạo - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Km29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

15:16

10

02,2016