Danh sách Sự kiện

03Th1

[HCM] FIELD TRIP THAILAND OJT FALL 2023

5:00 sáng - 5:00 chiềuHo Chi Minh campus
27Th12

[HN] COMPANY VISIT | NASHTECH

2:00 chiều - 4:00 chiềuHanoi Campus
26Th12

[HN] COMPANY VISIT | CLEVER GROUP

1:30 chiều - 4:00 chiềuHanoi Campus
19Th12
16Th12

[HN] ALUMNI HOMECOMING 2023 – HARMONY RECALL

1:30 chiều - 5:00 chiềuHanoi Campus
1 2 3 4 5 6 62