Study at Greenwich Vietnam

The programs at Greenwich Vietnam are directly transferred from the University of Greenwich, United Kingdom. Our students study in the same course, same resources, curriculum, materials and library information system of the University of Greenwich, United Kingdom. More importantly, the assessment of students ‘academic performance is also closely coordinated between lecturers in Vietnam and lecturers in the UK. As a result, students receive a prestigious university degree and transcript from the University of Greenwich, UK, just like all students who study in person at the London campuses of the University of Greenwich.

Studying in the education system developed and implemented by FPT, our students benefit from additional specialized knowledge from FPT including: soft skills, social skills, and employability skills during the on the job training period as well as physical training (Vovinam) with the goal of building students’ thinking “Think global – Act local”. This guarantees our students overall development in accordance with KASO outcomes including: Knowledge, Attitude, Skills, and Others).

KASO outcomes at Greenwich Vietnam

Knowledge

Skills

Attitude

Others

Why choose 3+0 Programs at Greenwich Vietnam?

1. Course Content

 • Chương trình học chuẩn quốc tế, đào tạo bằng tiếng Anh
 • Nội dung môn học được cập nhật thường xuyên theo xu hướng mới nhất của thế giới
 • Kết hợp nhiều hoạt động workshop, seminar cùng chuyên gia trong ngành

2. Degree

Bằng đại học được cấp bởi Đại học Greenwich, Vương Quốc Anh, có giá trị trên toàn thế giới, dễ dàng chuyển tiếp lên các bậc cao hơn.

3. Course duration

Thời gian đào tạo ngắn, chỉ 3 năm

4. Academic Team

Đội ngũ giảng viên trong nước và nước ngoài có trình độ cao, tốt nghiệp từ các nước có nền giáo dục tiên tiến và có kinh nghiệm thực phong phú.

5. Learning Environment and Extracurricular Activities

 • Môi trường học tập mang tính quốc tế hoá, đa văn hoá
 • Nhiều sự kiện dành cho sinh viên phong phú, năng động, tầm quốc tế
 • Giao lưu văn hóa với các chương trình học tiếng Anh, field trip nước ngoài, học hè tại Greenwich Anh Quốc

6. Teaching and Learning Methods

 • Phương pháp học tập EBL (Enquiry-Based Learning) gắn liền với thực hành và trải nghiệm nghề nghiệp thực tiễn.
 • Phương pháp giảng dạy GMT (Growth – Multi resources – Tutoring) độc quyền của Greenwich Việt Nam hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập.

7. Employability Skill Development

Kỳ đào tạo tại doanh nghiệp (On the job training – OJT) gắn liền với thực tiễn doanh nghiệp chuẩn bị cho sinh viên các kỹ năng lập kế hoạch nghề nghiệp và có việc làm sau khi ra trường.

8. Learning resources from Greenwich UK

 • Hệ thống tài nguyên thư viện phong phú, đa dạng gồm cả sách giấy và thư viện online
 • Học liệu 100% do Đại học Greenwich, Anh Quốc cung cấp, gồm các video bài giảng của giảng viên Anh Quốc, bên cạnh các bài giảng trực tiếp tại Greenwich Việt Nam
 • Sinh viên được tương tác trực tiếp với các giảng viên của Greenwich thông qua hệ thống tương tác trực tuyến Moodle

9. Seamless transfer among campuses in Vietnam and globally

Sinh viên Greenwich Việt Nam được lựa chọn địa điểm học tập và chuyển tiếp không gián đoạn đến bất kỳ cơ sở nào của trường tại: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ mang đến trải nghiệm học tập đa văn hóa, đa dạng vùng miền ngay tại Việt Nam.

Sinh viên theo học chương trình 3+0 của Đại học Greenwich cũng được đăng ký chuyển tiếp sang trụ sở chính tại London hoặc các cơ sở đào tạo chương trình của Đại học Greenwich trên toàn cầu sau khi hoàn thành ít nhất 1 năm học tại Việt Nam.

10. International employment and global citizenship opportunities

Sinh viên Greenwich Việt Nam có đầy đủ trình độ ngoại ngữ và trình độ chuyên môn để tiếp tục học tập và làm việc tại nước ngoài.

Our programs