Sinh viên đã sẵn sàng cho kỳ OJT Spring 2018

OJT (On the job training) là chương trình thực tập đặc biệt của Đại học Greenwich với mục đích trang bị cho sinh viên kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm thực tiễn áp dụng cho công việc trong tương lai. Thông qua chương trình, các ban sinh viên sẽ được trang bị một số kỹ năng cần thiết cho môi trường làm việc thực tế, giúp sinh viên được tìm hiểu và tham gia trải nghiệm cụ thể hơn tại doanh nghiệp.

Sinh viên đã sẵn sàng cho kỳ OJT Spring 2018

Cùng tham dự với sinh viên còn có chị Phí Thị Mỹ Hạnh, quản lý nhân lực tổng hợp của MobiTV. Chị Mỹ Hạnh đã có những chia sẻ rất cởi mở với sinh viên dưới góc nhìn của nhà tuyển dụng cũng như một người đã làm từng việc lâu năm.

Sinh viên đã sẵn sàng cho kỳ OJT Spring 2018 (2)

Chương trình đã kết thúc tốt đẹp với rất nhiều thông tin hữu ích dành cho sinh viên tham dự.

Các bạn quan tâm đến chương trình này thì tham gia vào group OJT kỳ SPR 2018 (https://www.facebook.com/groups/662783900775837/?fref=ts)