Phó Chủ tịch FPT Bùi Quang Ngọc hoàn tất bán ra 4,5 triệu cổ phiếu, thu về 244 tỷ đồng

Cụ thể, Ông Bùi Quang Ngọc đã hoàn tất bán ra 4,5 triệu cổ phiếu đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống còn hơn 18,64 triệu cổ phiếu tương ứng 2,75% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của FPT.

Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận vào ngày 20/11/2019 – ngày đầu tiên trong đợt đăng ký bán cổ phiếu của công Bùi Quang Ngọc. Giá bán thỏa thuận bình quân khoảng 54.337 đồng/cổ phiếu, thu về 244 tỷ đồng.

Hiện bên mua vào chưa công bố thông tin.

Phó Chủ tịch FPT Bùi Quang Ngọc hoàn tất bán ra 4,5 triệu cổ phiếu (1)

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FPT đã có đà tăng ấn tượng từ đầu năm 2019 đến nay, từ mức giá 36.900 đồng/cổ phiếu lên mức 56.000 đồng/cổ phiếu như hiện nay (phiên giao dịch ngày 22/11), tăng hơn 56%. Đáng chú ý, chỉ mấy phiên trước đó FPT đã đạt đỉnh ở mức 61.000 đồng/cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh của tập đoàn FPT, kết quả kinh doanh 10 tháng năm 2019 ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 19,8% và 26,5%, lần lượt đạt 22.007 tỷ đồng và 3.994 tỷ đồng.

Trong đó, lợi nhuận trước thuế 10 tháng đã vượt con số của cả năm 2018 (lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 3.858 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 10 tháng lần lượt đạt 3.351 tỷ đồng và 2.717 tỷ đồng, tăng 26,0% và 27,7% so cùng kỳ năm 2018.