TS. Võ Minh Hoàng

HCMC Campus

TS. Võ Minh Hoàng

Giảng viên Quản trị kinh doanh

Giới thiệu

Thầy Võ Minh Hoàng nhận bằng tiến sĩ Quản trị Kinh doanh từ International American University tại California, Hoa Kỳ năm 2011, bằng thạc sỹ Tài chính của Paramount University of Technology, Hoa Kỳ năm 2008.