TS. Trịnh Anh Khoa

TS. Trịnh Anh Khoa

Giảng viên Quản trị kinh doanh

Giới thiệu

Thầy Trịnh Anh Khoa nhận bằng Tiến sĩ kinh tế tại Đại học Otago, New Zealand theo Chương trình học bổng toàn phần Chính phủ New Zealand – NZAid (Manaaki New Zealand Scholarship). Thầy có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế.