TS. Trần Trung Tín

TS. Trần Trung Tín

Trưởng Ban đào tạo cơ sở Đà Nẵng

Giới thiệu

TS. Trần Trung Tín hiện là Trưởng Ban đào tạo của Greenwich Việt Nam – Cơ sở Đà Nẵng. Thầy có hơn 10 năm sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Thầy gia nhập FPT Education năm 2022 trong chương trình chiêu mộ Tiến sĩ. Các nghiên cứu của thầy tập trung vào các lĩnh vực như: Ứng dụng các mô hình học máy/học sâu cho nông nghiệp thông minh, khai khoáng thông minh; Thiết kế các hệ thống IoT/ICT trong việc đo lường, quan trắc; Thị giác robot, thị giác máy tính; Các phương pháp tối ưu hóa mô hình học máy/học sâu và Thiết kế, chế tạo bộ nguồn cấp (chỉnh lưu, biến tần) cho các dòng máy hàn công nghiệp.